20211123 Cyberplanet_026

CONVERSIE OPTIMALISATIE

WIJ ZORGEN VOOR MEER RESULTAAT

Wil je meer resultaat behalen met je huidige site of marketingplan? Wij helpen je hierbij! Met een vooraf gemaakt plan van aanpak waarin we de huidige situatie en knelpunten gaan analyseren en oplossen komen we samen tot een optimalisatie van je strategie. Een belangrijk gegeven van een website en met name webshop is de conversie. Met andere worden; welk percentage gaat over tot een actie of verkoop op een website of webshop. We nemen de bestaande statistieken van een webshop of website onder de loep om de huidige status vast te leggen. Vervolgens kijken we op welke punten in het traject men drempels ervaart of niet verder meer komt. Door het wegnemen van de drempels zorgen we voor een hogere omzet. Dit noemen we conversie optimalisatie.

20211123 Cyberplanet_025

STAPPENPLAN

  • Inventarisatie en nulmeting
  • Uitvoeren verbeteringen
  • Controle en terugkoppeling
20211123 Cyberplanet_004

WAAROM IS CONVERSIE ZO BELANGRIJK?

Een belangrijk gegeven van een website en met name webshop is de conversie. Met andere worden; welk percentage gaat over tot een actie of verkoop op een website of webshop. We nemen de bestaande statistieken van een webshop of website onder de loep om de huidige status vast te leggen. Vervolgens kijken we op welke punten in het traject men drempels ervaart of niet verder meer komt. Door het wegnemen van de drempels zorgen we voor een hogere omzet. Dit noemen we conversie optimalisatie.

Gerelateerde projecten

Even in gesprek met ons?

Vul dan dit formulier in.